top of page

עריכת לשון - תהליך העבודה

IMG_7554.jpg

עריכת לשון נועדה לכל מי שכותב. הכתיבה היא הפנים שהכותב מראה לעולם, וראוי שהיא תהיה רהוטה, ברורה ונקייה משגיאות. 

תהליך העבודה פשוט ומחולק בדרך כלל לשלושה חלקים:

 • קבלת החומר ועריכה/תרגום ראשוני.

 • העברת החומר הערוך בחזרה למגיש לתיקונים והבהרות - לבדוק שאכן כך רצה לומר את דבריו.

 • הגהה אחרונה על הטקסט המוכן - לבדוק שלא נפלו טעויות בדרך - ועריכתו הסופית.

דוגמאות

אז על מה בעצם אנחנו מדברים? לפניכם כמה משפטים שליקטתי מעבודות שונות, מפוסטים בפייסבוק, מפרסומות, ועוד:

... למלון חמישה כוכבים ושילמת טובין לאוכל גורמה...
 • לפני: ׳טובין׳, אחרי: ׳טבין ותקילין׳.

 • הכותבת רצתה לציין שעבור ארוחה במלון חמישה כוכבים משלמים 'כסף טוב'. הביטוי הנכון בארמית הוא: טָבִין וּתְקִילִין (כלומר, [מטבעות] טובים ושקולים).

 
... לסכום- כדי להתלבש היום לא צריך להוציא הרבה כסף...
 • לפני: ׳לסכום׳, אחרי: ׳לסיכום׳.

 • כמובן, לסיכום. בכל זאת יש הבדל בין המילה סְכוּם למילה סִיכּוּם.

 
... לא סתם יש משבר הסטרי בשוק האופנה, השאלה חוזרת לנקודת האכות...
 • לפני: ׳הסטרי׳ / ׳אכות׳, אחרי: ׳היסטרי׳ / ׳איכות׳.

 • כתיב לא נכון. היסטרי, איכות, כך כותבים את המילים.

 
... בסופו של דבר אושרה מישרה למנהלת...
 • לפני: ׳מישרה׳, אחרי: ׳משרה׳.

 • כתיב לא נכון. משרה, כמו שמלה, אינה זקוקה ליו"ד.

 
... במשך שנים חשבנו שהצעצועים שמביאים לתינוקות מעניין אותם, עד שעשו ניסוי פשוט... אז מה הם באמת רוצים? צפו....
 • לפני: ׳מעניין׳, אחרי: ׳מעניינים׳. צעצוע מעניין, צעצועים מעניינים.

 • לפני: 'שמביאים', אחרי: 'שנותנים'. מביאים צעצועים כמתנה להורי התינוקות. ההורים נותנים את הצעצועים לילד כדי שישחק בהם.

 
... לחדש את המצברים, לנקות את הראש, את הגוף, להזכר כמה פשוט נעים וקריטי לנו להרגיש טוב.גופיינו באחריותיינו...
 • לפני: ׳טוב.גופיינו באחריותיינו׳, אחרי: ׳טוב. גופנו באחריותנו׳.

 • יש לתת רווח בין הנקודה שבסוף המשפט הקודם לבין תחילת המשפט הבא.

 • לפני: 'להזכר', אחרי: 'להיזכר'.

bottom of page