top of page

אודותיי

מגיל צעיר אהבתי את המילה הכתובה. כבר בגיל 17 תרגמתי להנאתי ספר קצר ובכיתה י"ב הגשתי את התרגום הזה כעבודת גמר במקום בחינת בגרות בספרות. 

למדתי בלשנות אנגלית והיסטוריה של עם ישראל לתואר ראשון, ותוך כדי הלימודים תרגמתי מאמרים לחבריי ללימודים. סיימתי את לימודי התעודה בעריכת לשון לפני כשלושים שנה ומאז ערכתי ספרים ומאמרים רבים.

sarah

מה אני עושה? – מנסחת בעברית נכונה ובהירה כתבי יד של ספרים, מאמרים, אתרי אינטרנט ועוד.

עריכת הלשון כוללת ניסוח תקין של משפטים ופסקאות וכן הגהת כתב היד ותיקון שגיאות כתיב, שגיאות פיסוק, תיקון טעויות זכר/נקבה, יחיד/רבים, כתיב מלא וחסר.

בשלושים השנים האחרונות עבדתי עם הוצאות ספרים מוכרות – האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יד יצחק בן צבי, הוצאת תבונות, הוצאת גפן ועוד. כמו כן ערכתי מאמרים של כותבים רבים – מעבודות לתואר ראשון ושני ועד לעבודות לשם קבלת תואר דוקטור. תרגמתי ספרים ומאמרים בתחומי היהדות, במדעי הרוח ובמדעי החברה.

אני מאמינה שלכל אדם יש סגנון התנסחות משלו, התפקיד שלי הוא לא ליצור סגנון חדש, אלא להבהיר את הדברים שהכותב רוצה לומר.

bottom of page