top of page

מוצרים

תרגום מאנגלית לעברית:

כדי להעביר תוכן משפה לשפה יש להבין את הדקויות שבכל שפה. בדרך כלל התרגום הוא לא מילולי (דוגמת google translate), אלא תרגום הרעיון שאותו הכותב רצה להעביר אל הקורא. לפעמים יש להתייחס לביטויים מיוחדים שאין להם תרגום מילולי אלא התרגום שלהם הוא בביטוי שונה שמשמעותו וכוונתו זהות. בתרגום חשוב מאוד לעקוב אחרי המִשלב של השפה, לא לתרגם לשפה גבוהה מדיי ולא נמוכה מדיי, אלא לדייק את השכבה המילולית של הכותב. 

עריכת לשון:

אני עורכת טקסטים מסוגים שונים – מאמרים, בלוגים, כתבות, ספרים – כך שיהיו כתובים בעברית תקנית וברורה, והקריאה שלהם תהיה רצופה ובהירה. 

תפקידי כעורכת הוא לוודא שהטקסט שמתקבל יהיה נכון מבחינת התחביר של המשפטים והפסקאות, מבחינת הדקדוק – זכר/נקבה, יחיד/רבים ומבחינת הרצף ההגיוני. אני מקפידה על כך שהכתיב של המילים יהיה לפי כללי האקדמיה ללשון העברית. לעתים, כדי להקל על הקורא, יש ניקוד חלקי של מילים. 

IMG_7559.jpg

השפה העברית המדוברת שואבת ביטויים משפות זרות, ומאז התחלת השימוש בדואר אלקטרוני ובוואטסאפ יש נטייה לקצר מילים ומשפטים. אומנם בשפה המדוברת זהו תהליך טבעי, אבל השפה הכתובה ראויה לתשומת לב גדולה יותר. 

מחירים

  • המחירים של עריכת לשון נעים בין 150 ₪ לגיליון דפוס* עבור הגהה, לבין 1,000 ₪ לגיליון דפוס לעריכת תוכן על כל שלביה. יש תוספות לעריכה אקדמית-מדעית וכן לעבודות דחופות.

  • מחירי תרגום נעים בין 1,000 ₪ ל1,500 ₪ לגיליון דפוס, בהתאם לרמת הכתיבה ולסוג התרגום הנדרש.

*גיליון דפוס: 24,000 סימני דפוס, כולל רווחים (כ-11 עד 13 עמודי A4 ברווח כפול. אפשר לבדוק את מספר סימני הדפוס בקובץ WORD תחת סקירה, ספירת מילים)

bottom of page